ĐẶT MUA TẠP CHÍ 2018
Ngày đăng : 28/09/2017

 

 

PHIẾU ĐẶT MUA
TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2018


VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
Địa chỉ: P. Đức Thắng- Q. Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Điện thoại: 04.38389724 hoặc 0912467731 Fax: 04.38363563
Email: nhatnipp@ yahoo.com hoặc ppri.vaas@mard.gov.vn


                  Tên đơn vị/Cá nhân đặt mua: ………………………………………………………………
                  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
                  Điện thoại: …………………… Fax: ……………….. Email: ……………………............
                  1. Đăng ký đặt mua tạp chí như sau: (Từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018)
                  Thời gian đặt mua
                  (1) Số kỳ/năm
                   (2) Đơn giá (đ/cuốn) (3) Số cuốn/kỳ
                   (4) Thành tiền
                   (2) x (3) x (4)
                    Từ tháng 1- 12/2018 6 35.000

                   Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………
                   2. Phương thức thanh toán: (Chọn một trong hai phương thức sau)
                   2.1. Chuyển khoản về Viện Bảo vệ thực vật:
                   Người hưởng: Viện Bảo vệ thực vật
                   Tài khoản số: 3100211000002, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Từ liêm, Hà Nội
                   2.2. Nộp tiền trực tiếp tại: Phòng Tài chính Viện BVTV
                   Viện bảo vệ thực vật, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
                   3. Một số lưu ý:
                   * Phiếu đặt mua này có giá trị như hợp đồng kinh tế
                   * Thanh toán ngay sau khi gửi Phiếu đăng ký mua Tạp chí BVTV về Viện
                   * Tạp chí BVTV phát hành 2 tháng 1 số, sẽ được gửi theo địa chỉ đăng ký ở mục 1.

                                                                                                       …………, ngày tháng năm 20…..
                            Người đặt mua                                                                 Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Các thông tin khác :
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ VÒI VOI HẠI CÂY ĐIỀU TẠI LÂM ĐỒNG
· QUY TRÌNH PHÒNG TRỪ BỆNH VI RÚT KHẢM LÁ KHOAI MỲ ( KHẢM LÁ SẮN)
· ÁNH TRĂNG ĐOÀN VIÊN
· LÙN SỌC ĐEN ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN NGÔ ĐÔNG
· GS.TS. NGUYỄN HOÀNG TRÍ LÀ NGUỜI CÓ CÔNG ĐẦU TIÊN TRONG VIỆC ĐƯA VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH BẢN ĐỒ SINH QUYỂN THẾ GIỚI
· Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022
· Sở KHCN tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (bắt đầu thực hiện từ năm 2022)
· Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại Kiên Giang từ năm 2022
· Thông báo nhập học lớp: "Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính"
· Đã phát hiện rệp sáp bột hồng tại Việt Nam
· Triển vọng phát triển giống hồng giòn không chát ở Việt Nam
· TÊN KHOA HỌC CỦA SÂU CUỐN LÁ CHUỐI
· RẦY TRẮNG NHỎ HẠI LÚA
· Bệnh trắng lá mía tại Khánh Hòa
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
· HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU TIẾN BỘ KỸ THUẬT SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Thông báo khoá học Laboratory Animal Science sẽ tổ chức tại Viện NC CNSH, Đại học Nông Lâm TP.HCM vào tháng 10
· Thông báo tuyển sinh đi học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2018