TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 6 NĂM 2017...

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I HÀ NỘI...

Công nghệ sản xuất và phát triển cây ăn quả có múi sạch bệnh ở các tỉnh phía Bắc. Ngô Vĩnh Viễn, Hà Minh Trung, Vũ Đình Phú, Mai Thị Liên, Nguyễn Văn Tuất, Trần Quang Tấn và CTV...

01