Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện từ năm 2009
Ngày đăng : 15/01/2014

 

TT

Tên nhiệm vụ KHCNH

Tên cá nhân

chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian

thực hiện

 

Đề tài HTQT theo nghị định thư

 

 

 

 

Quản lý bệnh héo xanh vi khuẩn và đốm lá vi khuẩn trên cà chua để có sản phẩm an toàn cho nội tiêu và xuất khẩu

Hợp tác với Hoa kỳ

TS. Đoàn Thị Thanh

Bộ Môn Bệnh cây

2009-2011

 

Nghiên cứu thành phần loài côn trùng thuộc bộ 2 cánh và bộ cánh phấn, xác định những loài gây hại quan trọng, đối tượng kiểm dịch, phục vụ sản xuất nông sản an toàn cho tiêu dùng và xuất khẩu

Hợp tác vơi Hungari

TS. Lê Đức Khánh

Bộ môn Côn trùng

2009-2011

 

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

 

 

 

 

Nghiên cứu  xây dựng quy trình quản lý rầy nâu hại lúa bền vững cho vùng đồng bằng Sông Hồng và miền Trung

TS Ngô Vĩnh Viễn

Bộ môn Côn trùng

2009-2011

 

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ bọ hung, xén tóc hại mía ở Tây Nguyên

TS. Phạm Thị Vượng

 

Bộ môn Côn trùng

2009-2011

 

Nghiên cứu xây dựng biện pháp phòng trừ bệnh phấn trắng và các bệnh lá khác trên cây cao su

TS. Đoàn Thị Thanh

Bộ Môn Bệnh cây

2009-2011

 

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm từ cây neem trong bảo quản ngũ cốc.

TS. Nguyễn Trường Thành

Bộ môn Thuốc cỏ dại và môi trường

2009-2011

 

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ quản lý có hiệu quả bệnh chồi cỏ mía ở các tỉnh trồng mía bắc trung bộ

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

2009-2011

 

Đề tài cấp cơ sở

 

 

 

 

Nghiên cứu tuyển chọn  một số giống  vừng kháng bệnh  héo xanh vi khuẩn và có triển vọng phục vụ cho các vùng trồng vừng trọng điểm.

Ths. Nguyễn Thị Vân

Bộ môn Miễn dịch

thực vật

2009-2011

 

Nghiên cứu kỹ thuật phòng trừ tổng hợp một số loài cỏ dại khó trừ (cỏ gấu, cây cúc áo,…) trên một số cây trồng cạn chủ yếu (lạc, đậu tương) ở miền Bắc

TS. Nguyễn Thị Nhung

Bộ môn Thuốc cỏ dại và môi trường

2009-2011

 

Nghiên cứu đặc điểm  sinh học, quy luật  phát sinh và  biện pháp phòng trừ sâu đo hại vải .

Ths. Nguyễn Văn Hoa

Trung tâm Đấu tranh

sinh học

2009-2011

 

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm sinh học có nguồn gốc  thực vật để phòng trừ nấm gây bệnh thối xám (Botrytis cinerea) và bệnh thán thư (Colletotrichum gloesporioides) trên một số  loại rau quả

KS. Vũ Duy Hiện

Bộ môn Chẩn đoán giám định dịch hại và thiên địch

2009-2011

 

Dự án KHCNNN vốn vay ADB

 

 

 

 

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ quản lý sâu bệnh hại chủ yếu trên cây điều nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở vùng Đông Nam Bộ

Ths. Lê Thu Hiền

Bộ Môn Bệnh cây

2009-2011

 

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại trên một số cây rau (pó xôi, bắp cải) có giá trị hàng hóa cao ở các huyện nghèo của Lâm Đồng

TS. Đoàn Thị Thanh

Bộ Môn Bệnh cây

2009-2011

 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật quản lý dịch hại và thâm canh tổng hợp xây dựng mô hình sản xuất ca cao hàng hóa hiệu quả cho đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Ths. Nguyễn Thị Thủy

Bộ môn Côn trùng

2009-2011

 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong tái canh cà phê vối ở Tây Nguyên.

KS. Trần Ngọc Khánh

Bộ môn Bệnh cây

2009

 

Nghiên cứu bệnh thối nhũn hành, tỏi và đề xuất biện pháp phòng trừ tạimột số địa phương ở Hải Dương

Ths. Nguyễn Thị Vân

Bộ môn Miễn dịch

thực vật phối hợp với địa phương ở Hải Dương

2009-2010

 

Nghiên cứu và đề xuất biện pháp tổng hợp phòng chống sự xâm nhiễm của nấmAspergillus flavusgây độc tố Aflatoxin trên hạt lạc.

TS. Hà Minh Thanh

Bộ môn Bệnh cây

2009

Các thông tin khác :