Thông báo mời thầu
Ngày đăng : 14/01/2014

- Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị Phòng thí nghiệm kiểm soát vi sinh vật gây bệnh cho Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi  trong nước

- Thời gian bán HSMT từ 8h 30, ngày 05 tháng 11 năm  2009 đến trước 9h00 giờ, ngày 20 tháng 11 năm  2009 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế toán – Viện Bảo vệ thực vật

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng chẵn.)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng kế toán – Viện Bảo vệ thực vật

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20 tháng 11 năm 2009

- Bảo đảm dự thầu:
 83.400.000 VNĐ(Tám mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng)


- Hình thức nộp Bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc Chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính trong nước.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng  11  năm 2009 , tại Viện Bảo vệ thực vật

Viện Bảo vệ thực vật kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

1 Thời gian bán HSMT sớm nhất là sau 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo này và kéo dài cho đến trước thời điểm đóng thầu.


Các thông tin khác :
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2009-2010
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Đáp số bệnh mới hại lúa
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG “VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ” HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Đoàn cán bộ Nigeria thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· Đại hội liên chi đoàn Viện Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2010-2012
· Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 2 thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”.
· TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở VĨNH PHÚC VÀ BẮC NINH
· Bệnh LSĐ bắt đầu đáng lo ngại khi nhiều diện tích lúa nhiễm bệnh bị nghẽn đòng, không trổ thoát
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới