THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2009-2010
Ngày đăng : 14/01/2014

I. Môn thi

- Ngoại ngữ: Thi viết Anh văn, thời  gian 90 phút

- Môn thi Ngạch NCV, KTV, KTVTC: thi viết thời gian 120 phút

- Môn chuyên môn: Thi viết 120 phút + thi vấn đáp thời gian chuẩn bị và trả lời 30 phút.

- Môn tin học: thi viết tin học văn phòng thời gian 60 phút.

 

II. Chuyên ngành/ngành cần tuyển

 

TT

Tên chuyên ngành(Chuyên môn đào tạo)

Ngạch tuyển dụng

Trình độ

Số lượng cần tuyển

Nơi làm việc

Tên ngạch

Mã ngạch

Hà Nội

Long An

1

Kế toán

 

 

 

03

 

 

 

- Kế toán viên

KTV

06.031

Đại học

02

02

-

 

 - Kế toán viên Trung câp

KTVTC

06.032

Trung cấp

01

01

-

2

Bảo vệ thực vật

NCV

13.092

Đại học

15

12

03

3

Trồng trọt (Cây trồng, Nông học)

NCV

13.092

Đại học

01

01

-

4

Di truyền, Chọn giống cây trồng

NCV

13.092

Đại học

01

01

-

5

Môi trường Nông nghiêp

NCV

13.092

Đại học

01

01

-

6

Công nghệ sinh học nông nghiệp

NCV

13.092

Đại học

07

07

-

 

Cộng

 

 

 

28

25

03

 

A. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1) Điều kiện:

Công dân Việt Nam tuổi không quá 35, có đủ sức khoẻ, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức, ưu tiên những người có thời gian làm việc tại các cơ quan nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2) Tiêu chuẩn:

- Ngạch Nghiên cứu viên (NCV): Tốt nghiệp đại học bằng tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên, tiếng Anh trình độ B, tin học trình độ B.

- Ngạch kế toán viên (KTV): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính ngân hàng hoặc Quản lý kinh doanh, loại khá trở lên. Tiếng Anh trình độ B, tin học văn phòng trình độ B.

- Ngạch kế toán viên trung cấp (KTVTC): Tốt nghiệp trung cấp, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất, loại trung bình khá trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm đã làm công tác bảo hiểm xã hội, tin học trình độ B, tiếng Anh trình độ A.

3) Hồ sơ dự tuyển:

 - Đơn  xin dự  thi (ghi rõ chuyên ngành theo mẫu)

- Các văn bằng và bảng điểm chuyên ngành, trang bìa, mục lục của báo cáo hoặc luận văn tốt nghiệp, (bản foto công chứng)

 - Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, bản sao giấy khai sinh, phiếu khám sức khoẻ thời hạn 06 tháng trở lại đây,  giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên,  2 phong bì có tem ghi sẵn địa chỉ và điện thoại, 2 ảnh 4 x 6 (loại ảnh hồ sơ). Hồ sơ không trả lại, nếu không trúng tuyển.

4) Thời hạn nhận hồ sơ :

Kể từ ngày  15/ 11/2009  đến hết ngày  25/11/2009 ( Trong giờ hành chính)

5) Nơi nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức hành chính - Viện Bảo vệ thực vật; xã  Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; Điện thoại: 04.38385578

6) Thời gian thi tuyển: Dự kiến vào trung tuần tháng 12/2009

7) Địa điểm thi tuyển: Viện Bảo vệ thực vật xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - Hà Nội.

B. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1) Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng các lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.

2) Những người có học vị tiến sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

3) Những người có học vị thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; thanh niên xung phong;  tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

C. MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

                                   ................, ngày       tháng     năm 2009

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

( Chuyên ngành dự thi: .....................................................)

 

Tên tôi là: ................................. Nam, Nữ: ...........................................

   Ngày sinh: .............................. Dân tộc: ...............................................

      Số CMND: .................... Ngày cấp: .........Nơi cấp: ...................................

      Quê quán: ..........................................................................................

      Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

      Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................

      Điện thoại liên lạc: ..............................................................................

      Trình độ đào tạo: ..................... Chuyên ngành đào tạo: ..............................

      Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi rõ đối tượng ưu tiên nào): ....................................

       Đăng ký thi tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị: ............................................

      Chuyên ngành/ngành đăng ký dự tuyển:......................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ viên chức ngạch: ......................... tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển.

Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật năm 2009-2010.

Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi Quy định của Nhà nước và quy chế của Viện Bảo vệ thực vật đề ra.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: Bản khai lý lịch, Giấy chứng nhận sức khoẻ; 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6; Bản sao các văn bằng chứng chỉ  gồm:

........................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan toàn bộ hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.                                                    

                                                                      Người viết đơn

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Các thông tin khác :
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Đáp số bệnh mới hại lúa
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG “VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ” HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Đoàn cán bộ Nigeria thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· Đại hội liên chi đoàn Viện Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2010-2012
· Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 2 thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”.
· TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở VĨNH PHÚC VÀ BẮC NINH
· Bệnh LSĐ bắt đầu đáng lo ngại khi nhiều diện tích lúa nhiễm bệnh bị nghẽn đòng, không trổ thoát
· Hội thảo đầu bờ về kết quả xây dựng mô hình phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại nông hộ ở Hiệp Hòa- Kinh Môn- Hải Dương
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới