THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Ngày đăng : 14/01/2014

1. Điều kiện xét tuyển các tiêu chuẩn sau đây:

- Là nam giới, tuổi từ 35 trở xuống, có đủ sức khoẻ, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức. 
- Chấp nhận điều kiện phân công của viện BVTV là: sau khi trúng tuyển, cống hiến lâu dài tại các tỉnh thuộc vùng sâu vùng xa, các tỉnh Tây Nguyên và ĐBSCL. 
2. Tiêu chuẩn xét tuyển: 
- Tốt nghiệp đại học Nông nghiệp, tiếng Anh trình độ B, tin học trình độ B. 
- Đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về nghiên cứu bảo vệ thực vật trên cây trồng nông lâm nghiệp tại vùng sâu vùng xa, các tỉnh tây nguyên và Nam bộ. 
3) Hồ sơ dự tuyển: 
- Đơn  xin dự  tuyển. - Các văn bằng và bảng điểm chuyên ngành, trang bìa, mục lục của báo cáo hoặc luận văn tốt nghiệp, (bản foto công chứng) 
- Nhận xét của cơ quan sử dụng trong quá trình làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bảo vệ thực vật trên cây trồng nông lâm nghiệp tại vùng sâu vùng xa, các tỉnh tây nguyên và Nam bộ. 
- Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, bản sao giấy khai sinh, phiếu khám sức khoẻ thời hạn 06 tháng trở lại đây,  giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên,  2 phong bì có tem ghi sẵn địa chỉ và điện thoại, 2 ảnh 4 x 6 (loại ảnh hồ sơ). Hồ sơ không trả lại, nếu không trúng tuyển. 
4) Thời hạn nhận hồ sơ : Từ ngày  25/ 11/2009  đến hết ngày  5/12/2009 (Trong giờ hành chính)
5) Nơi nhận hồ sơ:  Phòng Tổ chức hành chính – Viện Bảo vệ thực vật; xã  Đông Ngạc, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; Điện thoại: 04.38385578.
6) Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào trung tuần tháng 12/2009
7) Địa điểm xét tuyển: Viện Bảo vệ thực vật xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm - Hà Nội.

ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN     

      
 1) Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng các lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.
2) Những người có học vị tiến sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
3) Những người có học vị thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; thanh niên xung phong;  tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 2 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.  

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                             ................, ngày       tháng     năm 2009

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

( Chuyên ngành dự tuyển: …………………………………………..…) 
 Tên tôi là: …………………………… Nam, Nữ: …………………………………….
Ngày sinh: ………………………… Dân tộc: ………………………………………..
Số CMND: ……………….. Ngày cấp: ………Nơi cấp: ……………………………..
Quê quán: ……………………………………………………………………………… 
Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….
Điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………
Trình độ đào tạo: ………………… Chuyên ngành đào tạo: …………………………
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi rõ đối tượng ưu tiên nào): ………………………………
Đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị: ……………………………….…….
Chuyên ngành/ngành đăng ký xét tuyển:………………………………………………
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ viên chức ngạch: ……………………. tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ xét tuyển.
Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Bảo vệ thực vật năm 2009-2010.
Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi Quy định của Nhà nước và quy chế của Viện Bảo vệ thực vật đề ra.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: Bản khai lý lịch, Giấy chứng nhận sức khoẻ; 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4 x 6; Bản sao các văn bằng chứng chỉ  gồm: …
Tôi xin cam đoan toàn bộ hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.    

Người viết đơn    
 (Ký và ghi rõ họ tên)
Các thông tin khác :
· Đáp số bệnh mới hại lúa
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG “VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ” HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Đoàn cán bộ Nigeria thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· Đại hội liên chi đoàn Viện Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2010-2012
· Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 2 thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”.
· TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở VĨNH PHÚC VÀ BẮC NINH
· Bệnh LSĐ bắt đầu đáng lo ngại khi nhiều diện tích lúa nhiễm bệnh bị nghẽn đòng, không trổ thoát
· Hội thảo đầu bờ về kết quả xây dựng mô hình phòng trừ bệnh thối nhũn hành, tỏi tại nông hộ ở Hiệp Hòa- Kinh Môn- Hải Dương
· Hội nghị chuyên đề Khoa học
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới