Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II
Ngày đăng : 05/10/2021

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xin gửi các đơn vị Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 đợt II có điều chỉnh, sửa đổi so với Thông báo cũ. 

Để xem thông tin chi tiết xin mời truy cập tại đây

Các thông tin khác :