Viện Bảo vệ thực vật thông báo mời thầu gói thầu
Ngày đăng : 14/01/2014

Tên dự án: "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật" thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp- khoản vay 2283-VIE(SF) vay vốn ADB

Nguồn vốn: Vốn do nhà nước cấp cho tiểu dự án  "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ nông nghiệp cho Viện Bảo vệ thực vật" thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp- khoản vay 2283-VIE(SF), vay vốn ADB.

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 9h ngày 14 tháng 9 năm 2009 đến trước 9h30 ngày 15 tháng 10 năm 2009 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT: Phòng kế toán- Viện Bảo vệ thực vật- Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại 04 3.8384515; Fax; 04 3.8363563

Giá bán 1 bộ HSMT: 1,000,000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

Địa điểm nhận HSDT: Phòng Kế toán- Viện Bảo vệ thực vật

Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 15 tháng 10 năm 2009

Bảo đảm dự thầu: 27,000,000VNĐ (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 10 năm 2009, tại Viện Bảo vệ thực vật.

Viện Bảo vệ thực vật kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các thông tin khác :
· Thông báo mời thầu
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2009-2010
· THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
· Đáp số bệnh mới hại lúa
· KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG “VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ” HẠI LÚA Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC
· Đoàn cán bộ Nigeria thăm và làm việc với Viện Bảo vệ thực vật
· Đại hội liên chi đoàn Viện Bảo vệ thực vật nhiệm kỳ 2010-2012
· Hội thảo đánh giá kết quả năm thứ 2 thực hiện dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng hồng ngọt ở Việt Nam và Australia”.
· TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH Ở VĨNH PHÚC VÀ BẮC NINH
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới