KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ATC

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT ATC

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật ATC là một thành viên của công ty cổ phần tập đoàn MAK với nhiều lĩnh vực hoạt động từ cung cấp các giải pháp, công nghệ cho các doanh nghiệp đến các thuốc BVTV phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công ty CP Bảo vệ thực vật ATC được thành lập từ năm 2012. Trải qua 10 năm phát triển, đến nay bộ sản phẩm tiên tiến của ATC bao gồm nhiều sản phẩm thuốc trừ sâu,

Syngenta Việt Nam hợp tác cùng Viện Bảo vệ thực vật tăng cường nghiên cứu khoa học

Syngenta Việt Nam hợp tác cùng Viện Bảo vệ thực vật tăng cường nghiên cứu khoa học

Ngày 14/11/2022, tại Viện Bảo vệ thực vật đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về "Hợp tác tăng cường nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật 2022-2026" giữa Công ty TNHH Syngenta Việt Nam và Viện Bảo vệ thực vật nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng đến mục tiêu xây dựng phát triển các giải pháp BVTV an toàn, bền vững.

Hội nghị kiểm tra, đánh giá mô hình quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, thối rễ cam

Hội nghị kiểm tra, đánh giá mô hình quản lý tổng hợp bệnh vàng lá, thối rễ cam

Về dự Hội nghị gồm: Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - PGĐ Sở KHCN, Ông Nguyễn Văn Tráng - PGĐ Sở NN&PTNT, Ông Doãn Thanh Luận - Chủ tịch xã Tam Đa, ông Hoàng Đình Hùng - Trạm trưởng Trạm BVTV Phù Cừ cùng các phòng ban của Sở và các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình.

Bộ NN-PTNT ban hành kế hoạch hành động về sức khỏe cây trồng

Bộ NN-PTNT ban hành kế hoạch hành động về sức khỏe cây trồng

Ngày 23/9/2022, Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động về thúc đẩy quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030.

Ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ký kết hợp tác về phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan; đại diện một số địa phương trong tỉnh.

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU

KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH MẪU

Tuyến trùng tổng số trong 100cm3 đất là 1140 con trong đó tuyến trùng ký sinh loài Meloidogyne sp. chiếm 3% tổng số, và thỉnh thoảng bắt gặp tuyến trùng loài Tylenchorhynchus sp. ở. Bắt gặp cả tuyến trùng tuổi 2, trứng và trưởng thành trong các nốt sưng

HỘI NGHỊ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT  NHIỆM KỲ 2022 – 2027

HỘI NGHỊ BẦU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học thuộc chức năng và nhiệm vụ của Viện Bảo vệ thực vật cũng như các nhiệm vụ đấu thầu, nhiệm vụ được giao, thì vai trò của Hội đồng Khoa học (HĐKH) công nghệ là rất quan trọng trong việc tư vấn, góp ý về KHCN giúp các cá nhân chủ trì nhiệm vụ, lãnh đạo Viện Bảo vệ thực vật (BVTV) hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời xây dựng chiến lược nghiên

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi kiến thức chung

Thông báo về việc cung cấp tài liệu tham khảo môn thi kiến thức chung

Ngày 08/8/2020, hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam năm 2022 (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng) đã ban hành thông báo số 704/TB-HĐTDVC về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam từ ngày 09/8/2022.