WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA

WORKSHOP ON MANAGEMENT OF BACTERIAL DISEASES IN BANANA

Besides diseases caused by fungal pathogens, banana diseases caused by bacteria also have an adverse impact on food security and income especially for smallholders. In recent years, there have been reports of an upsurge of bacterial diseases, mainly in cooking bananas. Observably, the impact of banana bacterial disease prevalence and seriousness differ in the different banana growing regions. Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia and Philippines have reported serious incidences of banana blood disease and MOKO which are caused bacterial Ralstonia syzygii subsp celebensis and Ralstonia solanacearum, respectively. Other important banana bacterial

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2022 – VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ nhằm đánh giá các kết quả nghiên cứu nổi bật của Viện đã thực hiện trong năm 2022. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các Phòng chức năng, các Bộ môn chuyên môn cùng toàn thể cán bộ viên chức. Viện Bảo vệ thực vật cũng vinh dự được đón tiếp các đại biểu từ doanh nghiệp Sygenta Việt Nam và Công

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thực hiện công văn số 18/HĐGSNN, ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, để triển khai thủ tục xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của hội đồng chức danh cơ sở theo các qui định hiện hành, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đề nghị các đơn vị chuyên môn thông báo rộng rãi tới cán bộ giảng

ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027

ACIAR in Vietnam Strategy 2017–2027

The Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) has supported research collaboration in agriculture, forestry and fisheries with Vietnam since 1993, valued at A$100million across 170 projects. Vietnam is now in the middle of a major transition from lower to middle income status, but still faces many challenges to ensure sustainable and equitable growth. In response ACIAR and its counterparts in Vietnam have developed a ten year strategy for research collaboration (2017-2027) to address the increasingly complex problems and opportunities facing smallholder agriculture, fisheries and forestry

 CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

CHUYÊN GIA NGA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Ngày 15 tháng 2 năm 2023 Viện Bảo vệ thực vật đón tiếp chuyên gia TS. Philipp E. Chetverikov, Department of Invertebrate Zoology Biological and Soil Sciences Faculty, Saint-Petersburg State University, Russia đến thăm và làm việc với Viện BVTV với mục đích chia sẻ, giúp đỡ cán bộ trẻ của Viện BVTV về "Phương pháp thu thập, làm mẫu, giám định Eriophyoid mites hại cây trồng".

Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam

Kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam

Chúc mừng năm mới! Chúng tôi rất hân hoan cùng quý vị bước vào năm 2023 – kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ACIAR–Việt Nam. Nhìn lại chặng đường hơn 3 thập kỷ qua, chúng ta thấy biết bao kỷ niệm, bài học kinh nghiệm, câu chuyện thành công, các kết quả nghiên cứu và quan trọng nhất là niềm tin chúng tôi đã gây dựng trong nhiều năm qua cùng với rất nhiều đối tác thân quý.

9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023

9 Nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp năm 2023

Guồng quay công việc đã bước sang tháng 2, nghĩa là hơn 1/12 quỹ thời gian trong năm 2023 chúng ta đã sử dụng hết. Hoạt động kinh tế - xã hội vận động không ngừng, thời gian không chờ đợi chúng ta. Trong khi nông dân, doanh nghiệp luôn dõi theo mỗi hành động của chúng ta xem có điều chỉnh, phản ứng kịp thời trước sự thay đổi nhanh chóng cùng bao điều khó khăn, thách thức phía trước hay không. Đặc biệt hôm

Phòng trừ bọ hà trên cây khoai lang: Tín hiệu vui từ một đề tài

Phòng trừ bọ hà trên cây khoai lang: Tín hiệu vui từ một đề tài

Để hạn chế sâu bệnh, nâng cao năng suất cây khoai lang, từ tháng 8/2021, Viện Bảo vệ thực vật, thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và triển khai các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng, trừ bọ hà hại khoai lang tại huyện Lộc Bình. Qua đó, tỉ lệ khoai lang bị bọ hà gây hại giảm, năng suất, chất lượng khoai lang được nâng lên rõ rệt.