ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ  NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA

Năm 2020 đã bị tác động bởi nhiều yếu tố ảnh hưởng đến con người như dịch bệnh Covid-19, thiên tai (bão lũ, hạn hán, sạt lở đất ...). Trong đó, Bình Thuận cũng là tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh Covid-19. Với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan chủ trì và địa phương nên tiến độ thực hiện Dự án “Phối hợp biện pháp triệt sản côn trùng với các biện pháp khác để quản lý tổng