NGHIỆM THU ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI TRÊN CÂY CHANH LEO Ở VIỆT NAM
Ngày đăng : 25/11/2020
Các thông tin khác :
· nghiem thu dt KIT
· NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG THANH LONG
· DANH MỤC NGUỒN GEN VI SINH VẬT NĂM 2020
· QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG SÂU KEO MÙA THU (Spodoptera frugiperda)
· TỜ RƠI " SÂU KEO MÙA THU HẠI NGÔ (Spodoptera frugiperda) VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG"
· NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP THIẾT THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
· ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới