NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP THIẾT THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG
Ngày đăng : 29/12/2020

      Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành phiên họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính vùng rễ trên cây cam, quýt tại tỉnh Hòa Bình” do GS.TS. Nguyễn Viết Tùng – Hội Côn trùng học Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng và có sự tham gia của 9/9 thành viên đều có mặt.
      Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Chu Thúc Đạt – Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, đại diện Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước
       Đại diện Cơ quan chủ trì đề tài có Ông Nguyễn Văn Liêm – Viện trưởng.
       TS. Lê Xuân Vị, chủ trì đề tài đã báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được, trong đó, kết quả nổi bật đạt được là:
       - Xác định được tác nhân chính gây hại vùng rễ cây cam, quýt bao gồm bệnh vàng lá thối rễ do nấm F. solani và nấm Phythophthora spp., rệp sáp giả ca cao (Planococcus lilacinus), tuyến trùng Tylenchlus semipenetrans có mật độ cao nhất trong số các giống được ghi nhận tại vùng trồng cam, quýt của Hòa Bình.
      - Nấm F. solani là tác nhân trực tiếp gây thối rễ, làm giảm khả năng hút nước và dinh dưỡng dẫn đến vàng lá, khi bị nặng sẽ gây hiện tượng rụng lá hàng loạt, chết cây tại các vùng trồng cam, quýt tại Hòa Bình. Bệnh hại nặng khi đồng thời xuất hiện cả nấm Phythophthora spp. và tuyến trùng Tylenchlus semipenetrans, đây là các tác nhân tạo ra các vết thương sẽ giúp cho nấm F. solani xâm nhập vào rễ nhanh hơn để gây bệnh.
      - Đã xác định được 4 loại chế phẩm sinh học và hoàn thiện được kỹ thuật sử dụng trong phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ  như: Tricô ĐHCT, Ketomium, SH-Lifu và PhytoM. Sử dụng các chế phẩm sinh học từ 3-4 lần/năm, trong đó lần đầu kết hợp với phân chuồng sẽ cho hiệu lực phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ đạt > 65% ở thời điểm sau xử lý từ 6-9 tháng. Các chế phẩm này có thể sử dụng để phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ tại các vùng trồng cam, quýt của tỉnh Hưng Yên và Bắc Giang.
      - Chế phẩm SH-Lifu có hiệu lực quản lý tuyến trùng trong đất đạt 70,63% và tuyến trùng trong rễ là 63,21% ở thời điểm 20 ngày sau xử lý lần 2.
      - Phát triển được chế phẩm sinh học BIOCAM từ nấm đối kháng T. asperellum và xạ khuẩn S. caviscabies được thu thập và tuyển chọn tại Hòa Bình. Sử dụng 4lần/năm ở liều lượng 80kg/ha/lần bón, hiệu lực phòng chống nấm F. solani đạt từ 74,65% đến 77,35%. Chế phẩm cũng phù hợp để sử dụng trong phòng chống bệnh vàng lá thối rễ cam, quýt tại Hưng Yên và Bắc Giang với hiệu lực đạt > 70% ở thời điểm 6 tháng sau xử lý và duy trì tới 9 tháng sau xử lý.
      - Xây dựng được qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học mới BIOCAM để phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ cây cam, quýt.
     - Xây dựng được qui trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại chính vùng rễ cây cam, quýt trên cơ sở ứng dụng chế phẩm sinh học tại tỉnh Hòa Bình.
      - Xây dựng được qui trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) có ứng dụng chế phẩm sinh học trên cây cam, quýt ở thời kỳ kinh doanh (vườn cây hơn 5 năm tuổi).
     Từ kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, nhóm thực hiện đã tính được hiệu quả kinh tế - xã hội như sau:
Hiệu quả kinh tế
     - Xây dựng 02 mô hình với tổng diện tích 4ha, hiệu lực phòng trừ bệnh vàng lá thối rễ đạt từ 75% - 80,9% đối với mô hình trên đất trồng mới (chu kỳ 1) và từ 74,6% - 78,79% với mô hình trên đất tái canh (chu kỳ 2). Hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng là 38,23% đối với mô hình cam, quýt trồng trên đất trồng mới(chu kỳ 1) và tăng 27,31% đối với mô hình cam, quýt trồng trên đất tái canh (chu kỳ 2).
     - Áp dụng quy trình kỹ thuật đã làm giảm số lần phun thuốc so với đại trà từ 6-7 lần/năm. Khi kết hợp với dầu khoáng có thể giảm từ 20-40% lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học khi phòng trừ nhóm chích hút.
Hiệu quả xã hội
     - Các qui trình kỹ thuật đã được chuyển giao cho sản xuất thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị đầu bờ với sự tham gia của các cơ quan quản lý, cán bộ kỹ thuật cơ sở và người nông dân.
     - Nâng cao kỹ thuật và hiểu biết của người dân trong nhận biết các triệu chứng gây hại của các loài sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng chống. Đặc biệt người dân có thể nhận biết được chính xác các triệu chứng nguyên nhân gây bệnh vàng lá thối rễ, phân biệt được sự khác biệt với các hiện tượng vàng lá đế có thể lựa chọn được các biện pháp phòng chống phù hợp, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất.
    - Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và hiệu quả của sử dụng chế phẩm sinh học trong phòng chống sâu bệnh hại cây cam, quýt góp phần bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người
    - Áp dụng các kết quả của đề tài vào thực tiễn sản xuất của địa phương sẽ đảm bảo được năng suất, chất lượng theo hướng bền vững, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
     Tại Hội nghị nghiệm thu kết quả đề tài, Quí thầy cô, nhà quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả đạt được. Kết quả đồng thời đã đáp ứng được giá trị về mặt khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội đồng cũng đã chỉ rõ các vấn đề cần được bổ sung cho hoàn chỉnh và nâng cao được chất lượng công trình.
     Một lần nữa, xin chúc mừng TS. Lê Xuân Vị cùng nhóm thực hiện đề tài, Chúc mừng Viên Bảo vệ thực vật đã có nhiều đóng góp cho sản xuất cây ăn quả có múi (cam, quýt).

Phòng Khoa học và HTQT


Một số hình ảnh tại phiên họp nghiệm thu đề tài

GS.TS. Nguyễn Viết Tùng - Hội Côn trùng học Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng

Ông Chu Thúc Đạt - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương

TS. Lê Xuân Vị - Chủ trì đề tài

Các thông tin khác :
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
· ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM 2020 TẠI THỰC ĐỊA
· LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
· NGHIỆM THU QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG TỔNG HỢP CÁC LOẠI SÂU BỆNH CHÍNH HẠI CÂY XANH CHE BÓNG TRÊN QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA”
· HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BVTV NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới