Chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma
Ngày đăng : 15/01/2014

Tên thương mại: TRiB1 3,2x109 bào tử/gam dạng thô = Trichoderma

Số đăng ký:  212/04 ECR,  ngày 29 tháng 4 năm 2004.

Công dụng: Phòng trừ nhóm nấm gây bệnh trong đất (Rhizoctonia, Sclecrotium, Fusarium, Phytophthora, Botrytis...) gây chết héo cây trồng cạn.

Chi tiết liên hệ:  Viện Bảo vệ thực vật
        Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội
        Đt: 04 -38362 392; Fax: 04 38363 563
        E-mail: bcbvtv@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :