Tạp chí BVTV Số 3 Năm 2006

Tải về

 

CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI

 

1

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng trừ sinh vật gây hại rừng

Tải về

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

2

Bước đầu nghiên cứu hệ Iozym liên quan đến tính kháng thuốc phosphine của mọt đục hạt nhỏ (Rhyzopertha dominica Fab)

Tải về

3

Đặc điểm phát sinh, gây hại và khả năng phòng chống 2 loài nhện nhỏ hại cam quýt ở vùng đồi Hòa Bình

Tải về

4

Hình thức sinh sản hữu tính của Phytophthora capsici Leonian, tác nhân gây bệnh chết héo hồ tiêu

Tải về

5

Nghiên cứu ứng dụng thuốc thảo mộc phòng trừ ốc bươu vàng gây hại các cây trồng nông nghiệp

Tải về

6

Kết quả nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp phòng trừ một số sâu hại quan trọng trên cà phê ở phía Bắc

Tải về

 

TỔNG HỢP

 

7

Một số nghiên cứu về các xa gen kháng bệnh bạc lá lúa

Tải về

 

CHỈ ĐẠO BẢO VỆ THỰC VẬT

 

8

Các giải pháp phòng chống bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Tải về

9

Công nghệ sản xuất và phát triển cây ăn quả có múi sạch bệnh ở các tỉnh phía Bắc

Tải về

 

TRAO ĐỔI THÔNG TIN VÀ KINH NGHIỆM

 

10

Chương trình IPM trên rau của FAO hỗ trợ cho chương trình rau an toàn

Tải về

11

Hội thảo quốc gia về phê chuẩn và triển khai công ước Rotterdam

Tải về

12

Hội nghị triển khai chương trình huấn luyện nông dân sản xuất và xây dựng mô hình rau an toàn

Tải về

13

Tình hình chung và một vài kết quả nghiên cứu về ký sinh ruồi đục lá (Liromyza spp.) ở Việt Nam

Tải về

14

Thuốc xông hơi thay thế cho methyl bromide

 

15

Sâu hại cây hồng ăn quả

 

Viện Bảo vệ thực vật