Giống lạc TK10
Ngày đăng : 27/03/2014

- Cao cây từ 35.5 – 43.5 cm, dạng hình đứng, gọn cứng cây, chống đổ tốt,

- Thời gian sinh trưởng:

   + vụ xuân 122 – 125 ngày

   + vụ hè thu 92 - 96 ngày

   + vụ thu đông)108 – 110 ngày.

- Khối lượng 100 quả:         149,4 g

- Trọng lượng 100 hạt: 62,4g

- Tỷ lệ nhân đạt :75,1%.

- Năng suất  bình quân :39,4  tạ/ha

- Khả năng chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại quan trọng: gỉ sắt, đốm đen, đốm nâu, kháng sâu chích hút và chống chịu bệnh thối quả tốt, kháng bệnh héo xanh vi khuẩn tương đương MD7.

- Khả năng chịu hạn cao, thích ứng với điều kiện miền Bắc.

Chi tiết liên hệ: Bộ môn Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội; Điện thoại: 04 3838 9838; Fax: 04 38363 563; E-mail: nipp-var-resistance@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :