Giống lúa cạn LC93-1
Ngày đăng : 27/03/2014

Được chọn lọc từ dòng CT7739-2-M-3-3-2 trong tập đoàn lúa cạn nhập nội từ IRRI 1993 có nguồn gốc CIAT

- Giống có TGST: 110 - 120 ngày trong vụ mùa;

- Chiều cao cây 120 - 130 cm, khả năng đẻ nhánh trung bình.

- Cơm mềm dẻo.

- Khả năng chịu hạn tốt; chống chịu khá với sâu bệnh hại: đạo ôn, bạc lá, khô vằn. rầy nâu.

- Năng suất gieo cạn đạt 30 - 35 tạ/ha, năm mư­a thuận gió hoà đạt 45 - 55 tạ/ha, thích hợp cho vùng đất cạn nhờ nước trời.

Chi tiết liên hệ: Bộ môn Miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật, Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội; Điện thoại: 04 3838 9838; Fax: 04 38363 563; E-mail: nipp-var-resistance@hn.vnn.vn

Các thông tin khác :