HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRUNG TÂM ĐẤU TRANH SINH HỌC
Ngày đăng : 11/01/2022

          Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Trung tâm đấu tranh sinh học đã tổ chức Hội nghị Khoa học,là cơ hội để cho các cán bộ trẻ trao đổi và chia sẻ những kết quả nghiên cứu đạt được trong các lĩnh vực thuộc thế mạnh của Trung tâm. Tham gia Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng, phòng Khoa học và HTQT cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm đấu tranh Sinh học.

Trung tâm đã lựa chọn 05 báo cáo nổi bật để trình bày tại Hội nghị. Các báo cáo được tập trung nghiên cứu về sâu bệnh hại quan trọng và đề xuất các giải pháp phòng chống có hiệu quả gồm:
1. Nghiên cứu các giải pháp quản lý tổng hợp phòng trừ bọ xít muỗi trên một số cây trồng chủ lực tại Lâm Đồng và phụ cận.
2. Xác định nguyên nhân hiện tượng biến dạng quả măng cụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và giải pháp khắc phục.

3. Nghiên cứu xác định loài rầy xanh gây hại trên sầu riêng và biện pháp quản lý tổng hợp hiệu quả, an toàn tại tỉnh Bến Tre.
4. Nghiên cứu biện pháp phòng chống tổng hợp các loại sâu bệnh chính hại cây xanh che bóng trên Quần đảo trường Sa.

5. Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học tổng hợp kiểm soát bệnh vàng lá, thối rễ và chảy gôm trên một số cây ăn quả.       

          Các báo cáo viên đã nêu được các kết quả mới và tiếp tục hoàn thiện nhằm phục vụ sản xuất đạt hiệu quả. Tại Hội nghị, các báo cáo đã nhận được nhiều đóng góp, thảo luận và trao đổi thiết thực để kết quả ngày càng tốt hơn. Mỗi một báo cáo có tham luận của Hội nghị được báo cáo viên trả lời thỏa đáng.

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Lại Tiến Dũng – Giám đốc Trung tâm đánh giá cao các báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị, các báo cáo viên chuẩn bị nghiêm túc và trình bày rõ ràng. Từ các kết quả đã đạt được TS. Lại Tiến Dũng đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ Trung tâm mà nhất là các cán bộ trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa để trong những năm tới có nhiều kết quả và sản phẩm chất lượng hơn nữa.

Các thông tin khác :
· HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỘ MÔN BỆNH CÂY VÀ MIỄN DỊCH THỰC VẬT
· Hội nghị Khoa học Bộ môn Côn trùng và Tuyến trùng
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới