HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆN BVTV NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
Ngày đăng : 04/02/2021

            Ngày 26/1/2021, Viện Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Văn Liêm – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. Trịnh Xuân Hoạt – Phó Viện trưởng; TS. Hà Minh Thanh – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức Viện Bảo vệ thực vật.

 

Đồng chí Lê Mai Nhất - Giới thiệu chương trình Hội nghị

            Đoàn chủ tịch hội nghị gồm 03 đồng chí: TS. Nguyễn Văn Liêm – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; TS. Trịnh Xuân Hoạt – Phó Viện Trưởng; TS. Hà Minh Thanh – Phó Viện Trưởng, Chủ tịch công đoàn; Thư ký hội nghị gồm có 02 đồng chí: ThS Nguyễn Tiến Hưng – Nghiên cứu viên Bộ môn bệnh cây và Miễn dịch thực vật, ThS Lê Thị Thu Hương – Nghiên cứu viên Phòng khoa học và hợp tác quốc tế. Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Nguyễn Văn Liêm – Viện trưởng nêu rõ tầm quan trọng của hội nghị, xác định hội nghị nhằm tổng kết các kết quả đạt được trong năm 2020 và đề ra các chủ trương phương hướng nhiệm vụ phù hợp cho năm 2021. 

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

            Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Hoạt, thay mặt Lãnh đạo viện báo cáo tóm tắt các kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

            Báo cáo đã thể hiện rõ được thành tích nổi bật của tập thể cán bộ công nhân viên chức  Viện Bảo vệ thực vật, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn và đề ra những giải pháp khắc phục trong năm 2021.

 

Đồng chí Trịnh Xuân Hoạt - Báo cáo kết quả  năm 2020

             Sau phần Tổng kết, Viện Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị  Khen thưởng cho Tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và tiến hành Hội nghị viên chức năm 2021.

 

Ban Giám đốc Viện nhận cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

Ông Đặng Đức Quyết nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Bộ môn Bệnh cây & MDTV nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

Cán bộ viên chức nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT

             Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Liêm đánh giá cao tinh thần làm việc của các cán bộ, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, thảo luận. Viện trưởng nhấn mạnh các cán bộ viên chức của Viện tiếp tục  thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, cơ quan, đồng thời nâng cao nhận thức hơn nữa về tư cách, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp để Viện Bảo vệ thực vật xứng đáng là Viện đầu ngành về BVTV. Bên cạnh đó, Viện trưởng một lần nữa biểu dương các thành tích đạt được trong năm 2020, kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức trong viện tiếp tục phát huy sức mạnh, khắc phục khó khăn và các vấn đề tồn tại để tiếp tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021.

Phòng Khoa học và HTQT

Các thông tin khác :
· QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP BỆNH HÉO VÀNG LÁ CHUỐI
· NGHIỆM THU DỰ ÁN" XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHUỖI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THANH LONG BỀN VỮNG"
· Fusarium falciforme, a pathogen causing wilt disease of chrysanthemum in Vietnam
· Viện Bảo vệ thực vật giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện
· BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN GỬI THƯ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
· KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LÚA MA TẠI THÁI BÌNH
· ĐĂC DIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI RẦY XANH 4 CHẤM ( Amrasca splendens Ghauri) ( Cicadellidae: Homoptera) GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI BẾN TRE
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI RỆP SÁP BỘT HAI TUA DÀI FERRISIA VIRGATA COCKERELL ( Homoptera: Pseudococcidae) HẠI CÂY SẦU RIÊNG Ở TỈNH ĐĂK LĂK
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới