NGHIỆM THU DỰ ÁN" XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CHUỖI SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THANH LONG BỀN VỮNG"
Ngày đăng : 27/04/2021

       Ngày 24 tháng 3, viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nghiệm thu tổng kết dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững” do TS. Hà Minh Thanh làm chủ nhiệm.
       Dự án đã xây mô hình thâm canh tổng hợp (255 ha), 1 mô hình trồng mới (3ha), 3 mô hình liên kết chuỗi (100ha) tại Bình  Thuận, Long An và Tiền Giang. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm sinh học cho 230 hộ nông dân ở 3 tỉnh. Hiệu quả giảm bệnh hơn 80%, năng suất tăng 17% so với sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện đã tổ chức 27 lớp (485 lượt người) đào tạo tập huấn cho nông dân trong mô hình; 30 lớp (1.050 lượt người) cho nông dân ngoài mô hình, tổ chức 9 hội thảo với 840 người tham gia và thực hiện các chương trình phát trên kênh truyền hình địa phương của các tỉnh.
      Trên cơ sở các kết quả thực hiện của dự án, 100 ha diện tích trồng thanh long tại xã Hàm Minh, xã Hàm Liêm, xã Thuận Quý huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP và sản phẩm đã được xuất sang thị trường Hàn Quốc và Châu Âu. Dự án cũng hỗ trợ và phối hợp cùng với người nông dân tại HTX Hàm Minh 30 và Thuận Tiến ký kết hợp đồng với Công ty Thịnh An, Công ty Đạt Vinh và Công ty Big-Green về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Thụy Sĩ.
       Sau khi lắng nghe báo cáo của chủ nhiệm dự án, hội đồng KHCN đánh giá cao kết quả của dự án đạt được. Đồng thời, Hội đồng cũng đóng góp các ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện báo cáo. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở và tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp Bộ.

                                                                                                                        Phòng Khoa học và HTQT – Viện BVTV

Các thông tin khác :
· Fusarium falciforme, a pathogen causing wilt disease of chrysanthemum in Vietnam
· Viện Bảo vệ thực vật giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện
· BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN GỬI THƯ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
· KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LÚA MA TẠI THÁI BÌNH
· ĐĂC DIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI RẦY XANH 4 CHẤM ( Amrasca splendens Ghauri) ( Cicadellidae: Homoptera) GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI BẾN TRE
· MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI RỆP SÁP BỘT HAI TUA DÀI FERRISIA VIRGATA COCKERELL ( Homoptera: Pseudococcidae) HẠI CÂY SẦU RIÊNG Ở TỈNH ĐĂK LĂK
· MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM
· BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
· Giới thiệu một số nguồn nấm ký sinh côn trùng có tiềm năng...
· Hội thảo tham vấn về tuyến trùng hại hồ tiêu, cà phê và kinh nghiệm phòng trừ tại Tây Nguyên
· THÔNG BÁO MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
· THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ cao cấp của chính phủ Banladesh
· Chuyến thăm của đoàn cán bộ Viện BVTV tới Cục Bảo vệ thực vật
· Tình hình bệnh Vàng lá di động (VLDĐ) trên lúa vụ mùa năm 2013 tại Bắc Giang
· Hội thảo “ Quản lý ruồi đục quả diện rộng góp phần nâng cao chất lượng quả phục vụ xuất khẩu”
· Gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ được điều động công tác mới