ĐỂ XEM CHI TIẾT " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HOM GIỐNG TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH KHẢM LÁ SẮN TẠI VIỆT NAM". XIN MỜI TRUY CẬP TẠI ĐÂY...

Để xem chi tiết "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC  CỦA LOÀI RỆP SÁP BỘT HAI TUA DÀI  FERRISIA VIRGATA COCKERELL (Homoptera: Pseudococcidae) HẠI CÂY SẦU RIÊNG Ở TỈNH ĐĂK LĂK ". Xin mời truy cập Tại đây...

Đẻ xem chi tiết " ĐĂC DIỂM SINH HỌC, SINH THÁI CỦA LOÀI RẦY XANH 4 CHẤM ( Amrasca splendens Ghauri) ( Cicadellidae: Homoptera)  GÂY HẠI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG TẠI BẾN TRE". Xin mời truy cập Tại đây Chi tiết Mục lục" KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" CỦA TẠP CHÍ BẢO VỆ THỰC VẬT SỐ 3 NĂM 2021. Xin mời truy cập Tại đây...

Để xem chi tiết " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA LÚA MA TẠI THÁI BÌNH". Xin mời truy cập TẠI ĐÂY...

Đầu thư, tôi xin gửi lời thăm hỏi và tình cảm trân quý của mình đến với những cộng sự đang đồng hành vì sự phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”. Tôi mới nhận nhiệm vụ không lâu, chưa có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc, trò chuyện thân tình với tất cả các đồng chí. Nhưng qua những đồng chí đã có dịp làm việc, trao đổi, chia sẻ trực tiếp lẫn những bức thư ...

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật đã ký quyết định số 167/QĐ-BVTV-VP về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Văn phòng Viện cho bà Lê Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Viện, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021....

Để xem chi tiết "Thông tin bệnh héo cây hoa cúc ở Việt Nam". Xin mời truy cập Tại đây...

       Ngày 24 tháng 3, viện BVTV đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) cấp cơ sở nghiệm thu tổng kết dự án khuyến nông “Xây dựng mô hình liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ thanh long bền vững” do TS. Hà Minh Thanh làm chủ nhiệm.       Dự án đã xây mô hình thâm canh tổng hợp (255 ha), 1 mô hình trồng mới (3ha), 3 mô hình liên kết chuỗi (100ha) tại Bình  Thuận, Long ...