Bả protein trừ ruồi hại quả
Ngày đăng : 04/04/2014

Là chất dẫn dụ ruồi hại quả dạng sinh học, không gây hại cho môi trường và sức khoẻ con người; tác dụng diệt ruồi hại quả và rau ăn quả (bí, bầu, mướp...) cao (> 90%). Sản phẩm là kết quả của dự án Hợp tác quốc tế do ACIAR (Úc) tài trợ.

Chi tiết liên hệ: 
Bộ môn Côn trùng, Viện Bảo vệ thực vật
Đông Ngạc- Từ Liêm- Hà Nội
ĐT: 04-3755 1151/ 04 - 38362 395; Fax: 04 38363 563
E-mail: ent-nipp-vn@hn.vnn.vn 
 Hoặc    
Công ty thuốc BVTV Hoà Bình
Nhân Chính- Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: 04 3 553 2608

Các thông tin khác :