Thuốc thảo mộc trừ ốc bươu vàng Tictack 13,2 BR
Ngày đăng : 15/01/2014

TICTACK  13,2 BR  được sản xuất từ  nguồn thảo mộc trong 
nước, có hiệu quả cao trừ ốc bươu 
vàng, ít độc với cá và môi trường.
Chi tiết liên hệ: :  Viện Bảo vệ thực vật
Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
Phone: 04-38362394/04.37520621; Fax: 04-8363563

Các thông tin khác :