Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện năm 2021
Ngày đăng : 05/09/2021

Nhiệm vụ KHCN thuộc các CT thực hiện năm 2021:

 

TT

Tên nhiệm vụ KHCNH

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Lĩnh vực nghiên cứu

Thời gian

thực hiện

 

   Đề tài cấp tỉnh        

1

Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật quản lý hiện tượng vàng lá cây cam tại tỉnh Bắc Giang

TS. Hà Minh Thanh

Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

 

06/2021-12/2023

Tải về

 2

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris trên giá thể nhộng tằm tại tỉnh Yên Bái

 

TS. Trịnh Duy Nam

 

 Khoa học công nghệ trồng trọt 

 

 08/2021-08/2023 Tải về

 

Auto Copied
Các thông tin khác :